Chính sách tour và khởi hành đảm bảo

Giá tour

  • Đối với khách Việt Nam, toàn bộ các mức giá tour được thực hiện bằng Việt Nam Đồng (VND). Các khoản thanh toán bằng ngoại tệ khác sẽ được quy đổi ra Việt Nam Đồng (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện hành.
  • Các mức giá bao gồm các hạng mục được liệt kê trong phần “Bao gồm”
  • Áp dụng chính sách ưu đãi dành cho khách đăng kí theo nhóm (theo quy định từng tour tuyến)
  • Những thông tin và mức giá trên trang web này không mang tính ‘trực tiếp’ và đôi lúc được cập nhật. Mọi sự nỗ lực được thực hiện nhằm bảo đảm sự chính xác về thông tin và các mức giá, nhưng đáng tiếc là đôi khi vẫn xảy ra lỗi. Trong trường hợp một mức giá không chính xác do lỗi hệ thống, chúng tôi không chịu sự ràng buộc bởi mức giá đó.

Khởi hành đảm bảo

  • Campingtours.vn bảo đảm khởi hành được gửi bằng email thông báo đến khách hàng
  • Những thông tin về tour và các ngày khởi hành trong sổ tay hướng dẫn và các tài liệu được in ấn khác có thể thay đổi tùy lúc và không cấu thành một phần của chương trình bảo đảm.
  • Một thời điểm khởi hành được bảo đảm chỉ khi khách hàng đã xác nhận đăng ký theo thời điểm khởi hành đó (việc đăng ký phải bao gồm việc thanh toán giá tour theo quy định).
  • Sự bảo đảm này vẫn sẽ căn cứ vào các trường hợp Bất khả kháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *