Chính sách giao nhận

Khi hoàn thành một giao dịch Mua Tour/ Đăng Ký, quý khách đồng ý nhận email mà chúng tôi có thể gửi đến và cung cấp cho quý khách những thông tin về điểm đến và những thông tin cụ thể liên quan đến đăng ký và các điểm đến của quý khách, và chúng tôi có thể gửi email mời quý khách điền vào mẫu đánh giá của khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *